Všeobecné podmienky

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto odporúčame pravidelné oboznamovanie sa s jeho znením.

Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 01. júla 2020.

Pravidlá používania cookies

Aby sme návštevníkom umožnili plnohodnotné prehliadanie našich stránok, používame rôzne súbory cookies a technológie sledovania.

Čo sú súbory cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o tvojej návšteve, napríklad preferovaný jazyk, alebo iné nastavenia. Ďalšia návšteva našich stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť pre teba prínosnejšia ako tvoja prvá návšteva. Súbory cookies sú preto dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu zložitejšie.

Aké cookies spracovávame?

Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies  na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies nemôžu preskúmavať tvoj počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači, alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Na aké účely využívame cookies?

Súbory cookie používame na rôzne účely. Používame ich napríklad na sledovanie počtu návštevníkov stránok, výber relevantných reklám, alebo na zapamätanie tvojich nastavení.

Vo všeobecnosti možno cookies rozdeliť podľa účelu do 4 kategórií:

 • Nevyhnutné
 • Funkčné
 • Analytické
 • Reklamné

Nevyhnutné cookies ti umožňujú všeobecné používanie webových stránok a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, alebo nákupné košíky. Tieto cookies o tebe nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely, ani si nepamätajú tvoju históriu prehliadania Internetu.

S pomocou nevyhnutných cookies:

 • zaisťujeme, aby na našich webových stránkach bolo možné nájsť potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali, atď.

Bez ich využívania nevieme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies –  slúžia k poskytovaniu služieb, alebo na zapamätanie si nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri používaní webových stránok.

S pomocou funkčných cookies:

 • si pamätáme, či už bol udelený nejaký súhlas alebo nesúhlas, napr. potvrdenie Cookies Policy (a nemusíme ťa touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • predvyplníme tvoje údaje vo formulároch, atď.

Analytické cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako používaš naše webové stránky, napr. ktoré stránky navštevuješ, či sa vyskytli nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť tvoju totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia na to, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.

S pomocou analytických cookies:

 • získavame štatistické údaje o tom, ako používaš naše webové stránky
 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať
 • testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok pre zlepšenie používateľskej skúsenosti, atď.

Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na naše vlastné technické a marketingové účely.

Reklamné cookies – umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach na základe sledovania tvojho správania a vyhľadávania na Internete, a to vďaka identifikácii v nastavení tvojho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy. Údaje z týchto cookies získavajú priamo prevádzkovatelia reklamných systémov a naša strana k nim nemá prístup.

S pomocou reklamných cookies:

 • ťa môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o tvojej návšteve potom budeš dostávať reklamu z iných webových stránok, ktorá by ťa mohla zaujímať.
 • môžeme poskytovať údaje o tvojej návšteve tretím stranám, ktoré ti potom budú zobrazovať reklamy, ktoré by ťa mohli zaujímať, atď.

Ako si skontroluješ nastavenie cookies?

Súbory cookies môžeš kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozri na stránke allaboutcookies.org. Môžeš vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžeš nastaviť tak, aby tieto súbory nemohli ukladať. V takomto prípade však pravdepodobne budeš musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcionality nemusia fungovať.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdeš nižšie.

Návody na vymazanie alebo blokovanie Cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Ak používaš iný internetový prehliadač, informuj sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ v tvojom internetovom prehliadači, alebo u jeho výrobcu o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Užitočné linky

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google

Zásady používania osobných údajov spoločnosti Facebook

Viac informácií o cookies nájdete na stránkach:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Bikeclinic s.r.o. ako prevádzkovateľ www.bikeclinic.sk (ďalej len Prevádzkovateľ) rešpektuje tvoje súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje tvoje práva na ochranu tvojich osobných údajov a naše povinnosti súvisiace s ich ochranou. Prevádzkovateľ sídli v Slovenskej republike a podlieha európskym zákonom o ochrane osobných údajov, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o ňom spracovávame, prečo to robíme a aké sú jeho práva. Preto každému odporúčame prečítať si tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré ti poskytnú viac informácií o spracovávaní tvojich osobných údajov spoločnosťou Bikeclinic s.r.o.

Rozsah a prijatie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní údajov vykonávané Prevádzkovateľom, kde Prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracovania (Prevádzkovateľ vystupuje ako správca údajov). Poskytuje tiež informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonáva v mene používateľov na základe ich pokynov (používateľ ako správca údajov a Prevádzkovateľ ako spracovateľ údajov).

Osobné údaje sú informácie, ktoré ťa identifikujú ako osobu a sú to údaje ako e-mailová adresa, adresa, alebo telefónne číslo atď. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim užívateľom. Prosíme, nepoužívaj webové stránky ani naše služby, ak nesúhlasíš s tým, ako spracovávame osobné údaje podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme ti poskytovali profesionálne služby. V prípade, ak tvoje osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané. Spracúvame najmä nasledovné osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré nám sám poskytneš:

Osobné údaje nám poskytuješ v prípade, ak sa rozhodneš vyplniť niektorý z kontaktných formulárov, alebo formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);

Osobné údaje nám poskytuješ v prípade ak sa rozhodneš nás kontaktovať prostredníctvom emailu;

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytuješ dobrovoľne a si povinný/povinná zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytneš. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemôžeme reagovať na tvoj podnet, či žiadosť.

Zodpovedáš za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Prevádzkovateľ sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by tebe, alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných, alebo nepravdivých Osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získame z tvojho používania web stránky

Prevádzkovateľ môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú tvoju identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používaš na prístup na web stránky, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o tvojom zariadení;
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupuješ k web stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používaš, počet klikov, stránky, ktoré uvidíš, alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach stráviš a iné);
 • údaje o tvojom používaní web stránky;
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov, alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru, alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 • informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej, alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe.

Ako zhromažďujeme tvoje osobné údaje

Zhromažďujeme a spracovávame údaje, ktoré zdieľaš pri kontakte s nami a údaje, ktoré boli vytvorené pri používaní našich služieb.

Keď používaš naše webové stránky a komunikuješ s nami prostredníctvom emailu, používame cookies a ďalšie technológie sledovania aby sme optimalizovali tvoju používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami. Pre viac informácií o tom, ako tieto technológie fungujú a aké sú tvoje práva v tomto kontexte, si prosím prečítaj informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania.

V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie o tebe aj z iných zdrojov. Týmito zdrojmi môžu byť agregátory údajov tretích strán, naši marketingoví partneri, verejné zdroje, alebo sociálne siete tretích strán.

Ako zdieľame tvoje osobné údaje

Verejné orgány

Polícia a iné orgány môžu Prevádzkovateľa požiadať o tvoje osobné údaje. Tieto údaje zdieľame iba v prípadoch, kedy je to vyžadované zákonom a je to pre Prevádzkovateľa záväzné.

Partneri, subdodávatelia a prepojené spoločnosti

Prevádzkovateľ spolupracuje so subdodávateľmi pri spracovaní osobných údajov a môže v tomto ohľade exportovať tvoje osobné údaje. Pri používaní služieb subdodávateľov, uzatvára Poskytovateľ so subdodávateľmi dohodu o spracovaní údajov (DPA), s cieľom chrániť tvoje práva na súkromie a naplniť svoje záväzky voči užívateľom. U subdodávateľov, nachádzajúcich sa mimo EÚ, Poskytovateľ zabezpečuje právne podklady pre takéto medzinárodné prevody v tvojom mene, alebo v mene svojich zákazníkov, pričom sa opierame o Štít pre ochranu osobných údajov (US Shield), alebo na použitie modelových doložiek EÚ.

Implementujeme také náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby tvoje osobné údaje boli spracované v súlade s platnými zákonmi týkajúcimi sa bezpečnosti a súkromia. Rovnaké požiadavky aplikujeme na našich subdodávateľov.

Ako sú tvoje osobné údaje zabezpečené?

Prevádzkovateľ za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov užívateľov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Prevádzkovateľ udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému, alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate, či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom užívateľov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou, alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Ako dlho budeme tvoje osobné údaje uchovávať?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje návštevníkov a užívateľov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Doba spracúvania osobných údajov návštevníkov webovej stránky

Prevádzkovateľ spracúva tvoje osobné údaje na základe návštevy webovej stránky po dobu 3 rokov od uskutočnenia návštevy.

Aké sú tvoje práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na adrese našej prevádzky uvedenej nižšie,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany Prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na adrese našej prevádzky uvedenej nižšie,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov; požiadať o vymazanie údajov môžeš poštou, e-mailom, alebo aj osobne na adrese našej prevádzky uvedenej nižšie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) ak ich Prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov, alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým Prevádzkovateľ. neoverí, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok; požiadať o získanie svojich údajov môžete poštou, e-mailom, alebo aj osobne na adrese našej prevádzky uvedenej nižšie,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Otázky a kontakty

Pokiaľ ťa zaujímajú podrobné informácie o tvojich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máš inú otázku, alebo sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktuj nás prosím poštou, alebo emailom.

Bikeclinic s.r.o.
Agátová 1017/4
Nová Dedinka 900 29

Adresa prevádzky:
Limbašská cesta 1
Pezinok 902 03

info@bikeclinic.sk

Úpravy tohto Vyhlásenia

Ak dôjde k úprave tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, tu uverejníme revidované vyhlásenie. O významných zmenách v našom Vyhlásení, ktoré podstatne zmenia naše postupy ochrany osobných údajov, ťa môžeme informovať aj pomocou iných prostriedkov, ako je odoslanie e-mailu, alebo uverejnenie oznámenia na našej webovej stránke, alebo na stránkach sociálnych médií a to pred tým, ako zmeny nadobudnú účinnosť.

Ak máš akékoľvek otázky, adresuj nám ich na email: info@bikeclinic.sk

Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Bikeclinic s.r.o. so sídlom Agátová 1017/4, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 53 072 707, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo 145028/B, (dalej len „Predávajúci“, alebo „Zhotoviteľ“) vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) v súlade s ustanovením § 18 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) pre prípad, keď napriek všetkému úsiliu predávajúceho o zachovanie najvyššej kvality dodávaného tovaru a poskytovaných služieb vznikne na strane kupujúceho (ďalej „Kupujúci“ alebo „Objednávateľ“) oprávnený dôvod na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

2. Záruka na tovar a služby

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a ktoré má poskytnutá služba pri jej dodaní a takisto za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru resp. dodaní služby v záručnej dobe.

2.2 Záručná doba na tovar je podľa občianskeho zákonníka v zásade 24 mesiacov pre kupujúcich v pozícii spotrebiteľa a 12 mesiacov pre kupujúcich v pozícii podnikateľa. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na dlhšej záručnej dobe. Výrobca môže určiť záručnú dobu aj kratšiu, ako je 24 mesiacov a to najmä v prípadoch spotrebného materiálu (napr. tesnenia).

2.3 Záručná doba na dodané služby, vykonané opravy a úpravy je v zásade 3 mesiace, ak nie je v jednotlivých prípadoch dohodnutá alebo predpismi ustanovená inak.

2.4 Ak účelom opravy alebo úpravy je, aby sa vec mohla aj naďalej po dlhší čas užívať, ustanovia osobitné predpisy pre opravu, alebo úpravu veci záručnú dobu dlhšiu ako tri mesiace, ak sa nedojednalo inak. Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať i len niektorej časti opravy, alebo úpravy. V prípade dlhšej záručnej doby je predávajúci povinný vydať doklad s vyznačením záručnej doby.

2.5 Pri použitých veciach je pre kupujúceho v pozícii spotrebiteľa stanovená záručná doba 12 mesiacov. Pre kupujúceho v pozícii podnikateľa sa záručná doba stanoví jednotlivo zmluvne. Pri použitých veciach pritom predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením pred kúpou.

2.6 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (napr. záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

2.7 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, alebo dodania služby.

2.8 Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať.

2.9 Záruka je platná iba ak boli súčasne a nepretržite splnené nasledujúce podmienky: pri používaní predanej veci, alebo dodanej služby sú plnené pokyny a rešpektované odporúčania výrobcu, alebo; ak sú výrobcom predpísané servisné prehliadky, sú všetky tieto z nich preukázateľne odborne vykonané v predpísanom rozsahu a intervaloch; práva zo zodpovednosti za vady sú uplatnené bez zbytočného odkladu po zistení vady a kupujúci pritom k odstráneniu vady poskytne nevyhnutnú súčinnosť

2.10 Základná záruka sa nevzťahuje: na vady, ktoré súvisia so skutočnosťou, že bol zakúpený tovar opravovaný alebo prevádzkovo udržiavaný mimo prevádzok predávajúceho, alebo iných príslušne autorizovaných prevádzok; na poškodenie spôsobené vonkajšími mechanickými, alebo chemickými vplyvmi, prípadne nedbalosťou užívateľa; na poškodenie spôsobené nesprávnou údržbou a ošetrovaním (napr. použitie nesprávnych mazív, olejov, čistiacich prostriedkov a metód ich použitia); na poškodenie spôsobené pádom, nárazom, alebo živelnou pohromou; na prirodzené prevádzkové opotrebenie riadnym užívaním; na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou, alebo nepovolenými úpravami; na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam stanoveným výrobcom; na vady vzniknuté nerešpektovaním pokynov predávajúceho, výrobcu, alebo ich zástupcov; na tovar, ktorý vyžaduje montáž odborným spôsobom a tento nebol namontovaný predávajúcim, prípadne iným príslušne autorizovaným pracoviskom, alebo pri jeho montáži nebol dodržaný výrobcom predpísaný odborný technologický postup; na služby, pri ktorých boli vady spôsobené vlastným materiálom prineseným kupujúcim

2.11 Objednávateľ je za účelom zistenia vady a jej odstránenia povinný poskytnúť nevyhnutú súčinnosť.

3. Povinnosti kupujúceho, alebo objednávateľa

3.1 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je povinný na danú skutočnosť bezodkladne upozorniť predávajúceho a na tento účel spísať protokol o zistených vadách. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek zrejmému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

3.2 Kupujúci je povinný dodaný tovar, alebo službu prehliadnuť bezodkladne po jeho prevzatí.

3.3 Ak kupujúci pri prevzatí tovaru, alebo služby zistí akúkoľvek vadu, nekompletnosť, alebo poškodenie, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci neuplatní u predávajúceho reklamáciu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru, alebo služby sa považuje za kompletnú a bez chýb a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

4. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady a podmienky reklamácie

4.1 V prevádzkarni predávajúceho musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

4.2 Kupujúci, resp. objednávateľ si uplatňuje právo na odstránenie vady predaného tovaru a dodanej služby zásadne priamo u predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu (záručný servis), kupujúci si môže uplatniť právo na opravu aj v tomto záručnom servise.

4.3 Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že mu tovar predal, alebo službu dodal predávajúci (napr. dokladom o kúpe, alebo záručným listom).

4.4 Pri uplatňovaní reklamácie na vady za dodané služby je objednávateľ povinný svoje právo zo zodpovednosti za vady uplatniť včas (v záručnej dobe), na správnom mieste (sídlo spoločnosti, alebo prevádzkareň), dôvodne a určito. Pre riadne uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady dodanej služby je objednávateľ povinný uviesť konkrétnu vadu dodanej služby.

4.5 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar predložiť podľa všetkých ostatných podmienok pre reklamáciu uvedených v záručnom liste. Ak si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je povinný predložiť originál záručného listu.

4.6 Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení danej reklamácie.

4.7 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohradu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.8 Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spotrebiteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.9 Predávajúci resp. zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zároveň je predávajúci povinný o tomto vybavení reklamácie vydať doklad a informovať kupujúceho, resp. objednávateľa v čo najkratšom čase, najneskôr však 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.10 Kupujúci, resp. objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec, ktorej sa vybavená reklamácia týka v čo najkratšom čase, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa vybavenia reklamácie. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

4.11 Ak si kupujúci, resp. objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. Ak predávajúci pozná adresu kupujúceho, resp. objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je predávajúci povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

4.12 Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu, resp. objednávateľovi výťažok z predaja po odpočítaní poplatku za uskladnenie a nákladov vyplývajúcich z predaja. Právo na výťažok predaja musí kupujúci, resp. objednávateľ uplatniť u predávajúceho.

5. Spôsob reklamácie

5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.6 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5.7 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, kupujúci, resp. objednávateľ má rovnaké práva ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.

5.8 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Jeho voľbu už následne ale nemôže jednostranne meniť.

6. Riešenie sporov

6.1 Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“).

6.2 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice, prípadne využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

6.3 ARS subjektmi sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa § 3 Zákona o ARS. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, má kupujúci. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov jednostranne zmeniť, alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená v prevádzke predávajúceho s určením účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.

7.2 Pre úpravu vzájomných práv a povinností v reklamačnom konaní, ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom, sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov a to najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení platnom a účinnom ku dňu uplatnenia reklamácie kupujúcim, resp. objednávateľom.