Servis bicyklov

  • Plnohodnotné servisné služby založené na celoživotnej záľube a vášni k tejto profesii.
  • Generálne opravy, nastavenia a všetky servisné úkony na biku.
  • Dlhoročné skúsenosti, znalosti, odborné školenia a spolupráca so špičkovým európskym centrom odpruženia zaručujú najvyššiu kvalitu pre tvoju vidlicu a tlmič.
  • Servisujeme takmer všetko odpruženie na trhu: FOX, ROCKSHOX, CANNONDALE, MARZOCCHI, MANITOU, FORMULA, CANE CREEK, X-FUSION, SPECIALIZED, BOS, DVO, SR-SUNTOUR, ÖHLINS…
  • Každú opravu a ladenie bicykla vykonávame starostlivo s opatrnosťou a presnosťou, aby sa zaistil maximálny výkon a pôžitok z jazdy.
  • Všetko s použitím najmodernejších technológií, nástrojov a náradia.
  • Individuálny prístup a servis pre tých, čo majú radi svoj bike a to čo im prináša.

Ak svoj bike zveríš nám, dostaneš ho naspäť v najlepšom možnom stave a budeš mať najlepší možný výkon a radosť z jazdy.

Bike

Opotrebované alebo poškodené časti môžu spôsobiť nehody a znehodnotenie ďalších komponentov. Ideálne je zabrániť akýmkoľvek problémom pravidelnými kontrolami a servisom bicykla. Veľký servis je reprezentatívnou službou v našej ponuke, je zameraný na zlepšenie výkonu bicykla a predĺženie životnosti tým, že všetko rozoberáme, kontrolujeme, čistíme, nanovo mažeme, nastavujeme a ladíme.

Diagnostika

Ešte pred začatím práce celý bike kontrolujeme, zhodnotíme stav, čo je potrebné, kedy, ako a čím správne nahradiť.

Rozobratie

Demontujeme všetky komponenty. Rozoberáme náboje, orech, stredové zloženie, hlavové zloženie, prehadzovač atď. Všetky ložiská otvárame, demontujeme brzdové platničky, plášte atď. Venujeme vysokú pozornosť kontaminácii a korózii skrytých častí.

Čistenie a mazanie

Všetky demontované časti vyčistíme vhodným čistiacim roztokom. Po vyčistení a vysušení aplikujeme mazivo, ktoré zodpovedá charakteristikám materiálu. Ložiská plne naložíme vazelínou. Závity, styčné plochy, pohyblivé aj klzné časti mažeme podľa ich špecifikácií.

Výmena a oprava

Ak je potrebné, všetky poškodené a opotrebované časti opravíme alebo vymeníme za nové, napr.: reťaz, kazetu, bowdeny, lanká, brzdové obloženie…

Vyskladanie

Rám, všetky komponenty a celý bike starostlivo zmontujeme vhodným krútiacim momentom, pričom berieme do úvahy bezpečnosť, trvanlivosť atď.

Nastavenie a testovanie

Po ukončení montáže všetko nanovo nastavujeme, ladíme a testujeme.

Odpruženie

Odpruženie je jedným z najviac namáhaných častí bicykla a jeho vnútorné komponenty sú presné ako aj veľmi komplikované. V prípade, že si ho dlhší čas používal bez údržby, infiltrovaná špina, vlhkosť a vzduch obmedzujú správny chod a ničia vnútorné časti. Pravidelným servisom predídeme poškodeniu komponentov, maximalizujeme životnosť a zabezpečíme správnu funkciu.

Kontrola

Pred servisom kontrolujeme funkčnosť, diagnostikujeme závady, či nedošlo k vonkajšiemu poškodeniu alebo úniku oleja, prípadne vzduchu.

Rozobratie a čistenie

Vnútorné časti rozoberieme, vyčistíme a skontrolujeme.

Výmena oleja

Odstránime starý olej z tlmenia. Vyčistíme vnútorné časti a naplníme novým olejom.

Mazanie

Všetky súčasti a tesnenia vzduchového odpruženia rozoberieme, vyčistíme a namažeme špeciálnym mazivom. Pri vinutých pružinách, klzných puzdrách alebo ložiskách napr. lefty používame mazivo nato určené.

Vyskladanie

Komponent nanovo starostlivo zmontujeme. Niektoré časti vyžadujú špeciálne náradie a presné uťahovacie momenty.

Kontrola

Po servise dôkladne kontrolujeme chod tlmenia, tlak vzduchu a celkovú funkčnosť.

Kolesá

Používaním môže byť ráf časom deformovaný nárazom alebo zmenou napätia špicí. Veľmi vhodné sú pravidelné kontroly napnutia a centrovanie. Okrem toho môže byť náboj vystavený tlaku, korózii a treniu v dôsledku vysušeného maziva, kontamináciou cudzích látok, alebo prenikaním vlhkosti do vnútorných častí. Údržbou a novým mazivom zlepšujeme chod a bezchybnú funkčnosť.

Centrovanie

Kontrolujeme deformáciu, oxidáciu, iné poškodenie ráfu, špicí a niplov. Meriame napnutie špicí pomocou tenzometra. Meriame správnu polohu ráfu voči náboju (stopa). v centrovacej stolici a na základe vyššie spomenutého centrujeme.

Vypletanie kolesa

Poradíme s výberom materiálu, k dispozícií máš rôzne druhy nábojov, ráfov, špicov a niplov podľa účelu používania a tvojho vkusu. Zmeriame veľkosť náboja a ráfika na výpočet presnej dĺžky špicov. Na výber je niekoľko druhov výpletu podľa použitia. Špice zapletieme podľa fyzikálnych zákonov, ťažné a tlačné špice dáme na svoje miesto podľa tlaku a silám, ktoré prenáša náboj šliapaním a brzdením. Následne centrujeme pomocou tenzometra, ostatných nástrojov a náradia.

Servis náboja

Nečistoty a korózia vnútorných súčiastok môže mať za následok výmenu dielov a niekedy potrebu výmeny samotného náboja. Náboj a všetky jeho súčasti rozoberáme, vyčistíme a skontrolujeme. Poškodené ložiská, kónusy, guličky alebo iné časti náboja a orecha nahradíme novými.
Ložiská (aj nové) plníme špeciálnym mazivom. Západkový systém orecha mažeme tiež na to určeným mazivom s nižšou viskozitou. Náboj nanovo vyskladáme a presne naladíme.

Pohon

Ak sa kontaminované a opotrebované časti pohonného systému používajú dlhší čas, špina, oxidácia a opotrebovaná reťaz urýchľuje opotrebovanie ďalších komponentov. Toto spôsobuje zhoršený chod a poškodenie. Servisom odstraňujeme nečistoty a vlhkosť. Nanovo mažeme, aby sa zabránilo korózií a minimalizovalo sa opotrebovanie. Ak radiaci systém vykazuje chyby kvôli ohnutej pätke, je rozladený alebo podlieha iným abnormalitám, všetko diagnostikujeme a dáme do poriadku.

Stredové zloženie

Čistením odstránime cudzie látky a vlhkosť z ložísk, styčných plôch a závitov stredového zloženia. Aplikujeme nové mazivo, ktoré zabráni korózií, poškodeniu komponentov a tým zabezpečíme hladký chod. Ak je potrebné, dosadacie plochy rámu zafrézujeme špeciálnym náradím.

Reťaz

Vďaka presnému meraniu vieme zhodnotiť, kedy reťaz vymeniť za novú. Ak reťaz ešte nie je opotrebovaná, vyčistíme ju a namažeme. Budeš informovaný o presnom stupni vyťahania reťaze v rozmedzí 132,2 – 132,9.

Prevodníky a pastorky

Vďaka presným meracím nástrojom vieme zhodnotiť aj opotrebovanie ozubených kolies.

Prehadzovače

Oxidácia, vlhkosť, opotrebovanie a cudzie látky vo vnútornom vedení bowdenu spôsobuje vysoké trenie, čo ma za následok nepresné radenie. Výmenou a čistením zabezpečíme hladký chod, radenie bez väčšej námahy a správnu funkčnosť. Prehadzovače musia ísť rovnobežne s ozubením, mať správne nastavené dorazy a byť presne vyladené. Vďaka špeciálnemu náradiu vyrovnáme pätku prehadzovača do správnej polohy, aby sme mohli nastaviť radenie presne a spoľahlivo.

Brzdy

Funkcia brzdenia úzko súvisí s bezpečnosťou. Brzdy sú mimoriadne namáhanou časťou bicykla, vyžadujú pravidelný servis a kalibráciu. Aj keď nie je problém pri používaní kotúčovej brzdy a servis je zanedbaný, opotrebovanie platničiek alebo kotúča môže mať za následok dramatické zníženie brzdnej sily. Nesprávne nastavená brzda alebo nerovnomerne opotrebované platničky, navyše môžu ničiť vnútorné časti strmeňa. Stará kvapalina a zavzdušnený systém spôsobuje mäknutie brzdy, znižuje komfort a bezpečnosť. Servisom riešime všetky tieto problémy.

Výmena kvapaliny a odvzdušnenie

Brzdový systém prechádza extrémnymi zmenami teplôt, brzdová kvapalina je navyše agresívna a materiály na výrobu bŕzd sú kvôli hmotnosti a iným požiadavkám podriadené týmto kompromisom a stavajú sa závisle na pravidelnej údržbe. Stará kvapalina býva znečistená oxidáciou, vlhkosťou, zvyškami materiálu samotnej brzdy a tesnení. Po kontrole a demontáži brzdového obloženia nahradíme starú kvapalinu novou. Systém odvzdušníme, vyčistíme kontaminované časti a otestujeme správnu funkčnosť.

Výmena kotúča

Brzdový kotúč prenáša obrovské sily, ak je nadmieru opotrebovaný, môže sa deformovať alebo inak poškodiť a spôsobiť vážne nehody. Meraním hrúbky a opotrebovania kotúča včas určíme, kedy je nutná výmena.

Výmena obloženia

Brzdové platničky môžu byť kontaminované kvapalinou a inými cudzími látkami, čo môže dramaticky znižovať brzdnú silu, navyše môžu byť nadmieru aj nerovnomerne opotrebované, to môže spôsobiť znehodnotenie kotúča aj brzdového strmeňa. Včasnou výmenou, čistením a správnym nastavením predĺžime životnosť, zabezpečíme spoľahlivý a vysoký brzdný účinok.

Nastavenie

Najzákladnejším predpokladom na dlhú životnosť a funkčnosť brzdového systému je správne nastavenie, ktoré je citlivé na presnosť. Často je tento priestor zle viditeľný, navyše tu rozhodujú desatiny milimetra. V prípade potreby, dosadacie plochy brzdového strmeňa presne zafrézujeme, aby sme mohli brzdové platničky nastaviť rovnobežne s kotúčom.

Generálna oprava brzdy

Oxidácia, kontaminácia vonkajším znečistením, ale aj samotnej brzdy zvyškami opotrebovaného kotúča a platničiek v spolupráci s extrémnou teplotou a energiou prenášanou brzdovým strmeňom, môže spôsobiť zanesenie a obmedzenú funkčnosť piestov strmeňa. Oxidácia, trenie, zvyšky tesnení aj samotného materiálu brzdy a vysoký tlak v brzdovej páčke, tiež môžu spôsobiť jej znefunkčnenie. V prípade potreby, brzdu demontujeme, rozoberieme, vyčistíme a vymeníme poškodené časti. Následne nanovo vyskladáme, namažeme, naplníme kvapalinou a odvzdušníme.